Biznis

Aktíva verzus pasíva. Majte v nich prehľad.

"Kto nevie, kam ide, nemôže sa čudovať, že príde niekde úplne inde. A aby ste vedeli, potrebujete mať všetko pod kontrolou. Platí to aj v otázke financií a porozumení tomu, čo sú aktíva a pasíva."

Erik Stríž, 17. apríla 2013 12:00
Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok
Ak ste sa niekedy venovali osobnostnému rozvoju, pravdepodobne ste sa dostali aj k otázke finančnej nezávislosti. Je dokonca možné, že práve túžba po nej stála na začiatku vašej snahy. V tom prípade ste sa zrejme dostali ku knihe od Roberta Kiyosakiho s názvom Bohatý otec, chudobný otec, ktorá je pre mnohých ľudí Bibliou úspechu. Triezvy a vyrovnaný človek si z tejto knihy, rovnako ako z ostatných podobných, dokáže vziať aspoň niekoľko myšlienok, ktoré mu môžu pomôcť splniť si sen o finančnej slobode. Jednou nich je mať dokonalú kontrolu nad vlastnými aktívami a pasívami.

Pasív máme väčšinou viac


Presná definícia tohto slova je síce obšírnejšia a zahŕňa výnimky a paradoxy, v kontexte bežného života a malého podnikania nám však stačí vedieť, že pasívum je vo všeobecnosti to, čo produkuje náklady. Napríklad ak dochádzate do práce autom a toto auto pritom k práci samotnej nepotrebujete, je pasívom. A to pomerne významným, pretože ho musíte dotovať prakticky neustále.

Za pasíva je možné považovať aj byt, dom (treba ho financovať splátkami hypotéky, nájomným, energiami a podobne), mobilný telefón, dokonca aj pôžičku. Znižovaním počtu pasív sa teda môžu znižovať aj náklady, čo sa priamo premieta do finančnej situácie jednotlivca, rodiny alebo firmy. A aby to bolo možné, je potrebné mať nad nimi plnú kontrolu; niečo sme si o nej napísali aj v článku “Šetrenie peňazí je aj otázka cieľov”.

Dochádzanie autom do práce, ku ktorej ho nepotrebujete, je pasívom a prakticky zbytočným plytvaním peniazmi. Foto: TASR/Michal Svítok

Aktív je menej, aj keď by malo byť naopak


Aktíva sú opakom pasív. To znamená, že za aktívum označujeme čokoľvek, čo nám produkuje zisk alebo sa na ňom priamo podieľa. Spomenutý automobil je pasívom v prípade, že ním jazdíme do práce na úkor šetrenia. Ak je však niekto taxikár a svoje vozidlo nevyhnutne k práci potrebuje, stáva sa z neho aktívum. Nebyť auta, nemohol by pracovať a nemal by príjem. Aktívom tiež môže byť aj byt, hoci zaťažený hypotékou. Ak ho prenajmeme a nájom je schopný vykryť celkové náklady a vyniesť zisk, potom je jednoznačne aktívom. Hlavným a jediným aktívom väčšiny pracujúcich ľudí je ich zamestnanie.

Aj keď sa formálna definícia slova aktívum môže líšiť v závislosti od toho, v akom kontexte ho použijeme, v prostredí osobných financií za neho môžeme považovať aj elektroniku, bicykle, nábytok a podobne. Toto všetko je možné predať a prispieť si do pomysleného porcelánového prasiatka o niečo viac. Keď si beriete hypotéku, pre banku je vašim osobným aktívom samotná nehnuteľnosť, pretože v prípade neplatenia úveru máte v rukách stále niečo hodnotné. Pre nás je pritom tento istý dom či byt pasívom, pretože si od nás vyžaduje pravidelné finančné výdaje.

V domácnosti sa vám možno v šuflíkoch povaľujú staršie telefóny alebo iná elektronika. Jej predajom môžete získať možno aj stovky eur. Foto: Telekom

Kontrola, kontrola, kontrola


Práve kontrola pasív a aktív je to, čo vám môže vo významnej miere pomôcť v správe vlastných financií. Je jedno, či ste jedinec, hlava rodiny alebo konateľ firmy, princíp je stále ten istý. Ak aktíva svojou hodnotou prekonajú pasíva, potom môžete hovoriť o zisku. Kontrolu pritom môžete získať pomerne jednoducho, na začiatok vám stačí list papiera, pero a pár minút. Ak nezabudnete na nič podstatné, získate prehľad vo svojich financiách a môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorým je akčný plán.

Získať lepší prehľad vo výdajoch vám už umožňujú aj moderné telefóny, dokonca bezplatne. Foto: Apple

Akčný plán s cieľom vyššieho zisku


Akčný plán je to, čo delí pasívnych ľudí od tých aktívnych. Najdôležitejšia je síce jeho realizácia, avšak bez konkrétneho a reálneho cieľa bude každá činnosť ťažšia. Akčným plánom sa rozumie taký rozvrh činností, ktorý optimalizuje náklady, prípadne navýši príjmy a celkovo tak vygeneruje vyšší zisk. Snažte sa v maximálnej miere redukovať počet a hodnotu pasív - je to možné za pomoci kontroly spotreby energií, výdajov na životný štýl, znižovania najazdených kilometrov autom a podobne. Vytvárajte si nové, hoci aj krátkodobé aktíva - predajte nepotrebnú elektroniku, prípadne aj nábytok. Aj tak je dnes v móde interiérový minimalizmus. Máte v garáži málo používanú benzínovú rotačnú kosačku? Možno že zisk z jej predaja by bol pre vás hodnotnejší než pár minút ušetrených pri kosení trávy.

Dôsledné plánovanie nemusí byť vôbec trápne, pokiaľ ním cielite zlepšenie finančnej situácie. Foto: Nissan
Dlhodobé aktíva sú otázkou vašej aktuálnej finančnej situácie. Keď potrebuje optimalizovať náklady a príjmy, pretože ste v zlej situácii, potom pre vás investovanie nebude práve vhodné. Ale keď máte bokom aspoň určitý obnos peňazí, pouvažujte, ako by ste ho vedeli zhodnotiť. Môžete si kúpiť niečo, čo budete ponúkať do prenájmu, pričom po určitej dobe sa vám pôvodná investícia vráti a prenájmom sa bude generovať čistý zisk. Funguje to tak pri prenájme nehnuteľností, automobilov a prakticky akéhokoľvek iného produktu.

Mať pod kontrolou vlastný rozpočet, množstvo a hodnoty aktív a pasív je mimoriadne dôležité, ak chcete dosiahnuť finančnú slobodu. “Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde,” povedal spisovateľ Mark Twain a v otázke financií a šetrenia to platí bez diskusie.

Komentáre