Autá

VIDEO: Mercedes PRO Adapter aj pre modely Vito a Sprinter

"Mercedes PRO Adapter umožňuje prístup k systému riadenia vozového parku v podobe prvých služieb Mercedes PRO connect. "

Peter Škorňa, 27. júla 2018 8:00
Efektívna interakcia medzi manažérom vozového parku. Foto: Daimler AG
Adaptér sa zastrčí do zásuvky vozidla a zabezpečí spojenie medzi vozidlom, vodičom a manažérom vozového parku. Webová služba spája manažéra vozového parku so všetkými vozidlami a vodičmi v danom vozovom parku, pričom využíva nástroj manažovania vozidiel. Táto služba je v súčasnosti dostupná pre Vito a Sprinter na 19 európskych trhoch (vrátane Slovenskej republiky), ďalšie budú nasledovať.

V čom spočíva jeho využiteľnosť a prínos pre majiteľa vozového parku? Vďaka adaptéru Mercedes PRO Adapter možno online riadiť realizáciu zákaziek a takmer v reálnom čase vyvolávať informácie o vozidlách, napríklad polohu, zásobu paliva alebo intervaly údržby. Vodič s manažérom vozového parku komunikuje prostredníctvom aplikácie Mercedes PRO Adapter na svojom mobilnom koncovom zariadení.Efektívna interakcia medzi manažérom vozového parku a vodičom a optimalizovaná dispozícia vozidiel, otvárajú zákazníkom vozových parkov od drobných živnostníkov až po vozové parky strednej veľkosti významný potenciál zlepšenia pri plánovaní zákaziek a trás. Okrem toho sa znižujú náklady prevádzkovo-hospodárskej analýzy. Ďalšie služby Mercedes PRO connect a podpora ďalších konštrukčných radov integrovaným riešením v nových vozidlách priamo z výrobného závodu.

Ponuka Mercedes PRO connect zahŕňa k okamihu uvedenia adaptéra Mercedes PRO Adapter na trh päť centrálnych služieb: status vozidla, logistika vozidiel, komunikácia v rámci vozového parku, manažment údržby a digitálna kniha jázd. Status vozidla zobrazuje všetky relevantné údaje o vozidle, ako aj používaní vozidla vo zvolenom časovom období. Integrované výstrahy pomáhajú minimalizovať prestoje a výpadky vozidiel. K logistike vozidiel patrí vyvolanie polôh vozidla takmer v reálnom čase alebo zobrazenie a zavedenie geografických obmedzení.Odosielanie správ, adries alebo kontaktov medzi nástrojom manažovania vozidiel a aplikáciou Mercedes PRO Adapter zlepšuje komunikáciu v rámci vozového parku, informácie o nadchádzajúcich údržbách uľahčujú manažovanie údržby. Digitálna kniha jázd napokon obsahuje automatickú evidenciu jázd alebo vzdialeností, ako aj vyhodnotenie podľa obchodných a súkromných účelov jázd.

Pred každou jazdou možno cez Mercedes PRO Adapter nastaviť účel jazdy. Status Služobná prenáša všetky relevantné údaje o vozidle a vodičovi do systému, a tým manažérovi vozového parku. V statuse Súkromná alebo Cesta do/z práce dochádza k anonymizácii informácií v knihe jázd v súlade so Smernicou o ochrane osobných údajov. Vtedy sa neprenášajú pozičné údaje, údaje o začiatku a konci jazdy a vozidlo nie je vedené ani v pohľade logistiky vozidiel.

Akékoľvek ďalšie informácie v súvislosti s riešeniami Mercedes PRO týkajúcimi sa mobility, konektivity, financovania a riešeniami pre vozové parky možno získať aj na adrese www.mercedes.pro.Komentáre