Autá

Nová koncepcia mestskej mobility: Vision URBANETIC

"Inovatívna koncepcia mestskej mobility prostredníctvom Vision URBANETIC umožňuje dopytom riadenú, udržateľnú a efektívnu prepravu osôb a tovaru. "

Peter Škorňa, 5. októbra 2018 8:00
Vision URBANETIC Foto: Daimler AG
Divízia Mercedes-Benz Vans spoločnosti Daimler najnovšie predstavila autonómnu elektrickú platformu na zdieľanie jazdy Vision URBANETIC, ako súčasť úplne novej koncepcie mestskej mobility (v rámci programu adVANce).

Platforma (dĺžka/ložná dĺžka: 3,70/ 5,14 m) je vybavená rozličnými kamerovými a snímacími systémami, rozpoznáva svoje okolie a aktívne s ním komunikuje – napr. „informuje“ okoloidúcich, že ich zaznamenala.
Alternatívne môže niesť rôzne nadstavby (moduly) na prepravu nákladu (ložný objem 10 m3, respektíve desať paliet EPAL) alebo na prepravu osôb (poskytuje osem miest na sedenie a štyri, pre účastníkov kratších jázd, na státie), pričom flexibilná (automatická) výmena nadstavieb pri Vision URBANETIC trvá len niekoľko minút.Vision URBANETIC tak odstraňuje hranice medzi dopravou osôb a nákladnou prepravou. Pomocou uceleného systémového riešenia a zaznamenávania údajov v reálnom čase reaguje na ponuku a dopyt v stanovenej oblasti. Databáza údajov a umelá inteligencia (v centrále Vehicle Control Center) dokáže potrebu prepráv navyše tiež vopred predvídať.

Inovatívna koncepcia mestskej mobility prostredníctvom Vision URBANETIC tak umožňuje dopytom riadenú, udržateľnú a efektívnu prepravu osôb a tovaru. Inovatívnym spôsobom napĺňa potreby miest, podnikov najrozličnejších odvetví ako aj samotných obyvateľov a cestujúcich. Zároveň redukuje objem dopravy, odbremeňuje vnútromestské infraštruktúry a prispieva k zlepšenej kvalite života v mestských zónach.„Počas dňa prepravuje Vision URBANETIC v časoch špičky najmä osoby, v noci je nasadená na rozvoz tovaru v centre mesta. Okrem toho môže slúžiť ako mobilný základ pre dodávateľské drony alebo samojazdiace roboty na doručovanie na poslednom kilometri,“ približuje možnosti novej koncepcie dopravy Volker Mornhinweg, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans. Ako ďalej pripomína, riešenia mobility budúcnosti je nevyhnutnosťou, pretože už teraz sú mnohé centrá miest dramaticky preťažené a podľa odhadov OECD sa do roku 2050 svetová nákladná doprava strojnásobí.

Komentáre